Home


WELKOM
      op de website van de Adam van Doorninck stichting

  • De Adam van Doorninck stichting is een stichting welke tot doel heeft om mensen met een geestelijke, lichamelijke of andere beperking (ongeacht geslacht of herkomst) een opleiding te bieden welke hen voorbereid om volwaardig in de maatschappij te kunnen werken.

  • Tijdens de opleiding worden op projectbasis ambachtelijk koetsen opgeknapt.

  • Om de doelen van de stichting te kunnen behalen, maakt zij gebruik van sponsoren.